Newydd i Gredyd Cynhwysol

2. Gwneud eich cais

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn gwneud eu cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein, ble y gallwch ddod o hyd i gymorth gyda gwneud eich cais.

Os ydych chi’n rhan o gwpl ac yn byw yn yr un cartref, bydd angen i chi wneud cais ar y cyd ar gyfer Credyd Cynhwysol. Byddwch yn derbyn un taliad misol sengl ar gyfer eich cartref cyfan.

Darganfyddwch fwy am wneud cais

JSA dull newydd ac ESA dull newydd

Os ydych wedi gweithio fel gweithiwr cyflogedig ac wedi talu digon o gyfraniadau Yswiriant Gwladol, efallai y byddwch hefyd yn gallu cael naill ai Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) dull newydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) dull newydd

Byddwch yn gwneud cais am JSA dull newydd neu ESA dull newydd ar wahân i Gredyd Cynhwysol. Gallwch wneud cais amdanynt a Chredyd Cynhwysol ar yr un pryd. Os cewch y budd-daliadau hyn ar yr un pryd a Chredyd Cynhwysol, bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu lleihau. Am bob £1 a gewch ganddynt hwy bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei ostwng o £1.

Top