Newydd i Gredyd Cynhwysol

2. Gwneud eich cais

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn gwneud eu cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein, ble y gallwch ddod o hyd i gymorth gyda gwneud eich cais.

Os ydych chi’n rhan o gwpl ac yn byw yn yr un cartref, bydd angen i chi wneud cais ar y cyd ar gyfer Credyd Cynhwysol. Byddwch yn derbyn un taliad misol sengl ar gyfer eich cartref cyfan.

Darganfyddwch fwy am wneud cais

Help gyda’ch cais

Os ydych angen help gyda’ch cais, gofynnwch yn syth – y cynharaf y byddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, y cynharaf y cewch eich taliad cyntaf.

Mae 2 ffordd i gael help gyda’ch cais Credyd Cynhwysol:

Help i Hawlio

Gall Help i Hawlio eich cefnogi yn ystod camau cyntaf eich cais am Gredyd Cynhwysol, o wneud cais ar-lein, drwy gefnogaeth gyda’ch cais cyn eich taliad llawn cyntaf.

Mae’n wasanaeth am ddim, annibynnol, cyfrinachol a di-duedd wedi’i ddarparu gan ymgynghorwyr wedi eu hyfforddi o Gyngor Ar Bopeth. Gallant helpu gyda phethau fel sut i gasglu tystiolaeth ar gyfer eich cais neu sut i baratoi ar gyfer eich apwyntiad cyntaf.

Cael Help i Hawlio

Os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr

Os ydych yn byw yn yr Alban

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol

Cysylltwch â llinell gymorth Credyd Cynhwysol os:

  • na allwch ddefnyddio gwasanaethau digidol o gwbwl, gallai hyn fod oherwydd anabledd neu eich amgylchiadau
  • mae gennych gwestiwn am eich cais ac ni allwch gael mynediad i’ch cais ar-lein

Yn aml, defnyddio’ch cyfrif ar-lein yw’r ffordd gyflymaf o gysylltu â DWP. Mae ein llinellau ffôn ar gael i’n cwsmeriaid mwyaf bregus, ond defnyddio ein gwasanaeth ar-lein yw dal y ffordd gyflymaf o gysylltu â DWP.

JSA dull newydd ac ESA dull newydd

Os ydych wedi gweithio fel gweithiwr cyflogedig ac wedi talu digon o gyfraniadau Yswiriant Gwladol, efallai y byddwch hefyd yn gallu cael naill ai Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) dull newydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) dull newydd

Byddwch yn gwneud cais am JSA dull newydd neu ESA dull newydd ar wahân i Gredyd Cynhwysol. Gallwch wneud cais amdanynt a Chredyd Cynhwysol ar yr un pryd. Os cewch y budd-daliadau hyn ar yr un pryd a Chredyd Cynhwysol, bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu lleihau. Am bob £1 a gewch ganddynt hwy bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei ostwng o £1.


;