universal credit video

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn eich cynnal os ydych ar incwm isel neu’n ddi-waith. Mae’n cynnwys taliad misol i helpu gyda’ch costau byw. Bydd y wefan hon yn eich helpu i ddeall beth mae Credyd Cynhwysol yn ei olygu i chi.

Os ydych ar hyn o bryd yn hawlio budd-daliadau eraill, pa na wnewch chi ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol i weld os gallech fod yn well eich byd ar Gredyd Cynhwysol? Mae hefyd yn bwysig cael cyngor annibynnol cyn i chi wneud cais. I wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ewch i gov.uk/credyd-cynhwysol

Os ydych chi’n ffoi o Wcráin, ewch i: Cymorth i’r rhai sy’n dianc rhag y gwrthdaro yn Wcráin

Helpu rhywun i wneud cais

Ydych chi'n helpu rhywun sy'n hawlio Credyd Cynhwysol? Mae'r adran hon yn dweud wrthych beth ddylech ei wybod i gynnig y cyngor cywir.

Taliadau ymlaen llaw

Mae nawr yn haws i gael taliad ymlaen cyn eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Landlordiaid a Chredyd Cynhwysol

Darganfyddwch sut y gallwch helpu ceisiadau Credyd Cynhwysol eich tenantiaid i redeg yn esmwyth.

Cyflogwyr a Chredyd Cynhwysol

Darganfyddwch sut y gall Credyd Cynhwysol helpu eich busnes a sut y gallwch chi gefnogi eich gweithwyr sy’n ei gael.

;