Eisoes wedi gwneud cais

1. Rheoli eich cais

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddeall beth rydych angen ei wneud unwaith rydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, yn cynnwys sut i gadw cofnod o’ch gweithgareddau.

Mae angen i chi ddweud am newidiadau yn eich amgylchiadau er mwy i chi barhau i gael y swm cywir bob mis. Efallai bydd eich cais yn cael ei stopio neu ei leihau os na fyddwch yn dweud am newid mewn amgylchiadau yn syth.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y gofynnir i chi gwblhau gweithgareddau ychwanegol. Bydd angen gwneud y mwyafrif yn eich cyfrif ar-lein, ond i rai efallai bydd yn rhaid i chi siarad â’ch anogwr gwaith dros y ffôn.

Yn ystod yr achos o goronafeirws

Nid oes angen i chi fynychu’r ganolfan gwaith oni bai ein bod yn gofyn i chi wneud hynny. Os ydych angen cysylltu â ni, y ffordd orau i wneud hyn yw ar-lein neu dros y ffôn.

Os ydych angen mynd i ganolfan gwaith, maent ar agor a bydd un o’n cydweithwyr yn gallu eich helpu. Bydd yn ofynnol i chi wisgo gorchudd wyneb pan ewch i mewn i ganolfan gwaith, oni bai eich bod mewn grwp sydd wedi’i eithrio. Peidiwch â mynd i ganolfan gwaith os oes ganddoch unrhyw symptomau coronafeirws. Dylech hefyd ddilyn y canllaw diweddaraf gan y llywodraeth ar gyfarfod ag eraill yn ddiogel a chyfyngiadau cyfnod clo.

Os ydych yn hawlydd Credyd Cynhwysol yn barod nid oes angen i chi gysylltu â ni. Mae ein gwasanaeth ar-lein yn gweithio yn ôl yr arfer a dylai popeth rydych ei angen fod ar gael yn eich cyfrif.

Er bod staff yn gweithio ar ein llinellau ffôn Credyd Cynhwysol yn ôl yr afer, rydym yn eithriadol o brysur. Nid oes angen i chi ein ffonio oni bai eich bod yn methu defnyddio’ch cyfrif ar-lein. Mae’n bwysig bod ein llinellau ffôn ar gael i’n cwsmeriaid mwyaf bregus, a bydd defnyddio’ch cyfrif ar-lein gymaint â phosibl yn yn helpu i amddiffyn y gwasanaeth hwn.

Defnyddiwch eic cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein i gofnodi beth rydych wedi ei wneud ac i gysylltu â’ch anogwr gwaith.

Dysgwch fwy am eich cyfrifoldebau pan fyddwch yn cael Credyd Cynhwysol.


;