Eisoes wedi gwneud cais

1. Rheoli eich cais

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddeall beth rydych angen ei wneud unwaith rydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, yn cynnwys sut i gadw cofnod o’ch gweithgareddau.

Mae angen i chi ddweud am newidiadau yn eich amgylchiadau er mwy i chi barhau i gael y swm cywir bob mis. Efallai bydd eich cais yn cael ei stopio neu ei leihau os na fyddwch yn dweud am newid mewn amgylchiadau yn syth.

Bydd gweithgareddau eraill y gofynnir i chi eu gwneud yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Bydd angen i chi wneud rhai pethau trwy ymweld â’r Ganolfan Gwaith a siarad â’ch anogwr gwaith, ond gellir gwneud gweithgareddau eraill ar-lein neu dros y ffôn.

Defnyddiwch eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein i gofnodi’r hyn rydych wedi’i wneud ac i gysylltu â’ch anogwr gwaith.

Darganfyddwch fwy am eich cyfrifoldebau pan rydych yn cael Credyd Cynhwysol.

 

Top