Gwneud cais

2. Sut i wneud cais

Sefydlu cyfrif ar-lein

Byddwch angen agor cyfrif ar-lein cyn i chi wneud eich cais. Bydd y fideo byr hwn yn dangos yr hyn y mae angen i chi ei wneud i sefydlu cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein.

 

Unwaith y byddwch wedi sefydlu’ch cyfrif, gallwch wedyn ddechrau’ch cais am Gredyd Cynhwysol. Argymhellir eich bod yn gwneud eich cais cyn gynted â bod eich cyfrif ar-lein wedi’i sefydlu.

Gwneud cais ar-lein

Bydd y fideo hon yn dangos i chi sut i wneud cais ar-lein gan ddefnyddio’ch cyfrif Credyd Cynhwysol.

 

Os ydych yn gwneud cais fel cwpl, bydd y ddau ohonoch yn gwneud eich cais eich hun, a bydd y rhain yn cael eu cysylltu â’u gilydd ar y diwedd er mwyn gwneud cais ar y cyd. Bydd y system yn dangos i chi sut i wneud hyn.

Mae cwblhau cais ar-lein yn cymryd tua 20 munud ar gyfer un person, a thua awr os ydych chi’n gwneud cais fel cwpl.

Dilysu pwy ydych chi

Ar ôl i chi gyflwyno’ch cais, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth er mwyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau wybod eich bod chi pwy ydych chi’n ei ddweud, ac nid rhywun arall sy’n honni mai chi yw chi.

Efallai y byddwch yn gallu gwirio pwy ydych chi ar-lein gan ddefnyddio system o’r enw GOV.UK Verify. Mae’n defnyddio cwmnïau fel Swyddfa’r Post neu Barclays i gadarnhau pwy ydych chi i’r Adran Gwaith a Phensiynau. Bydd eich cyfrif ar-lein yn mynd â chi drwy’r broses hon. Unwaith y byddwch wedi llofnodi i fyny i GOV.UK Verify gallwch ei ddefnyddio i gael mynediad i ystod o wasanaetha’r llywodraeth.

Gwyliwch y fideo hwn i weld sut mae’r broses GOV.UK Verify yn gweithio.

 

Bydd angen i chi ddod â rhai dogfennau gyda chi i’ch apwyntiad cyntaf yn y Ganolfan Gwaith hyd yn oed os ydych wedi gwirio pwy ydych chi ar-lein. Bydd yr hyn y mae angen i chi ddod gyda chi yn cael ei esbonio wrthych pan fyddwch yn gwneud eich cais.

Ni fydd pawb yn gallu gwirio pwy ydynt ar-lein. Peidiwch â phoeni os na allwch – mae’n golygu y bydd angen i chi ddod â’ch dogfennau i’r Ganolfan Gwaith yn lle hynny.

Os yw eich amgylchiadau yn golygu nad oes angen i chi ddod i’r ganolfan gwaith, defnyddir eich cyfrif ar-lein i egluro beth fydd angen i chi ei wneud yn lle hynny.

Top