Newydd i Gredyd Cynhwysol

1. A yw’n addas i mi

Pwy all gael Credyd Cynhwysol

Gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych ar incwm isel neu’n ddi-waith.

Fel arfer byddwch ond yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn 18 oed neu drosodd, ond gall rhai pobl 16 neu 17 oed ei gael, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau.

Ac fel arfer ni fyddwch yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych mewn addysg llawn amser neu hyfforddiant, ond gall pobl gydag amgylchiadau penodol ddal i wneud cais.

Ni allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn cael y premiwm anabledd difrifol, neu os ydych wedi ei gael o fewn y mis diwethaf ac yn dal i fod yn gymwys iddo.

Darllenwch y canllaw manwl ar gymhwyster a Credyd Cynhwysol a myfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau i’ch helpu chi i ddeall pa fudd-daliadau y gallech eu cael. Gofynnir i chi roi gwybodaeth am eich amgylchiadau, a bydd yn dweud wrthych pa fudd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt. Gallai un o’r rheini fod yn Gredyd Cynhwysol.

Os ydych am fynd yn syth i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ewch i gov.uk/universal-credit

Beth mae Credyd Cynhwysol yn disodli

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli:

  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Credyd Treth Gwaith

Os ydych eisoes yn hawlio’r budd-daliadau neu gredydau treth hyn nid oes angen i chi wneud dim byd nawr. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cysylltu â chi cyn y bydd unrhyw newidiadau i’ch budd-daliadau neu gredydau treth.

Os ydych yn cael y budd-daliadau neu gredydau treth hyn ac mae eich amgylchiadau’n newid, gallai olygu na fyddwch bellach yn gallu cael y budd-daliadau neu gredydau treth hynny. Bydd angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle hynny.

Os ydych yn cael y budd-daliadau neu gredydau treth hyn byddant yn stopio os byddwch yn dechrau cael Credyd Cynhwysol. Os ydych yn cael credydau treth gallwch barhau i ddewis i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau, ond ni allwch gael y ddau.

Top