Eisoes wedi gwneud cais

4. Llinell Gymorth

Os oes gennych gyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein gallwch ei ddefnyddio i gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Mewngofnodi i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol

Os nad oes gennych gyfrif ar-lein gallwch ddefnyddio’r rhifau hyn i gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau.

  • Ffôn: 0800 328 9344
  • Llinell Gymraeg (gwneud cais): 0800 012 1888
  • Llinell Gymraeg (hysbysu newidiadau): 0800 328 1744
  • Ffôn testun: 0800 328 1344

Mae’r holl linellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Darganfyddwch am gostau galwadau

Top