Eisoes wedi gwneud cais

3. Cysylltu â Chredyd Cynhwysol

Defnyddiwch eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein i gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau. Mewngofnodi i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol

Gallwch ffonio’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol i gael help i wneud eich cais ar-lein neu os oes angen help arnoch i wneud cais am daliad ymlaen llaw.

  • Ffôn: 0800 328 1744
  • Ffôn testun: 0800 328 1344
  • Llinell Saesneg: 0800 328 5644

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Darganfyddwch am gostau galwadau

Top