Eisoes wedi gwneud cais

4. Llinell Gymorth

Os oes gennych gyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein gallwch ei ddefnyddio i gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Mewngofnodi i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol

Os nad oes gennych gyfrif ar-lein gallwch ddefnyddio’r rhifau hyn i gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Ffôn: 0800 328 1744
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 4pm

Ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Llinell Saesneg: 0800 328 9344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Darganfyddwch am gostau galwadau

Top