Eisoes wedi gwneud cais

3. Cysylltu â Chredyd Cynhwysol

Defnyddiwch eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein i gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Mewngofnodi i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol

Yn aml, defnyddio’ch cyfrif ar-lein yw’r ffordd gyflymaf o gysylltu â DWP. Mae ein llinellau ffôn ar gael i’n cwsmeriaid mwyaf bregus, ond defnyddio ein gwasanaeth ar-lein yw dal y ffordd gyflymaf o gysylltu â DWP.

Os nad ydych yn gallu defnyddio gwasanaethau digidol o gwbl, gall ceisiadau Credyd Cynhwysol ddal i gael eu gwneud dros y ffôn.

  • Ffôn: 0800 328 1744
  • Ffôn testun: 0800 328 1344
  • Llinell Saesneg: 0800 328 5644

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Darganfyddwch am gostau galwadau

Gwasanaeth Cyfnewid Fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Gallwch ddefnyddio’r Gwasanaeth Cyfnewid Fideo BSL i gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau am naill ai Credyd Cynhwysol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) Dull Newydd.

Gwyliwch un o’r fideos byr hyn i ddarganfod sut i ddefnyddio’r gwasanaeth:

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur personol neu liniadur

neu

Os ydych yn defnyddio ffôn symudol neu lechen

Mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm.


;