Eisoes wedi gwneud cais

7. Cymorth ychwanegol y gallech fod â hawl iddo

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol, efallai y gallwch gael rhywfaint o gymorth ychwanegol. Dyma ychydig o enghreifftiau:

  • Help gyda chostau iechyd, yn cynnwys presgripsiwn a thriniaeth ddeintyddol
  • Prydau ysgol am ddim
  • Addysg gynnar am ddim i blant dwy oed
  • Grantiau mamolaeth Cychwyn Cadarn
  • Taliadau Tywydd Oer

Bydd cael y cymorth ychwanegol hwn neu beidio yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol a lle rydych yn byw.

Darganfyddwch fwy am y rhain ac am wasanaethau ychwanegol eraill y gallech eu cael

Efallai y bydd hawlwyr Credyd Cynhwysol hefyd yn gallu cael help gyda’u cynilion. Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol ac roedd eich incwm cartref yn ystod eich cyfnod asesu diwethaf yn £542.88 neu fwy, efallai y byddwch yn gallu agor cyfrif Help i Gynilo. Trwyddo, gallech gael bonws o 50c am bob £1 rydych chi’n ei gynilo dros 4 blynedd.

Top