Sut mae Credyd Cynhwysol yn helpu unwaith y byddwch chi’n gweithio

Taliadau sy’n addasu’n awtomatig

Bydd faint o Gredyd Cynhwysol a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gan gynnwys faint rydych chi a’ch partner wedi’u hennill y mis hwnnw. Os bydd eich enillion yn newid, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn addasu’n awtomatig. Mae hyn yn golygu y gallwch bob amser gytuno i sifft ychwanegol neu ychydig mwy o oriau. Gallwch fod yn hyderus y bydd eich cais Credyd Cynhwysol yn aros ar agor, a byddwch chi’n cael mwy mewn cyfanswm nag y byddwch wedi’i gael gan Gredyd Cynhwysol yn unig. Os ydych yn gweithio mewn swydd sydd ag oriau gwahanol o wythnos i wythnos, gall Credyd Cynhwysol helpu i esmwytho hynny. Os ydych chi’n ennill llai na’r arfer mewn mis, gallai’ch Credyd Cynhwysol gynyddu i helpu i wneud iawn am rywfaint o’r gwahaniaeth. A chyfrifoldeb eich cyflogwr yw rhoi gwybod faint rydych chi’n ei ennill, felly nid oes angen i chi boeni am ei wneud eich hun. Darllenwch fwy am Gredyd Cynhwysol a gwaith, gan gynnwys sut y gallai enillion effeithio ar eich taliadau.

Cymorth parhaus gyda gofal plant

Nid yw cefnogaeth Credyd Cynhwysol â gofal plant dim ond ar gyfer pan fyddwch yn dechrau swydd – cyhyd â bod eich enillion yn is na swm penodol (mae hynny’n dibynnu ar eich amgylchiadau), gallwch barhau i hawlio hyd at 85% o’ch costau gofal plant yn ôl.

Nid oes cyfyngiad amser ar ba mor hir y byddwch yn cael cymorth ychwanegol gan Gredyd Cynhwysol. Mae yno i’ch cefnogi cyhyd â’ch bod ei angen, cyn belled â’ch bod yn gwneud popeth o fewn eich gallu i ddychwelyd i’r gwaith neu gynyddu’ch enillion.

;