Credyd Cynhwysol a chyflogwyr

5. Help arall i gyflogwyr

Credyd Cynhwysol yw ond un o’r ffyrdd y gall y Ganolfan Gwaith eich helpu i gwrdd â’ch nodau recriwtio a busnes. Am fwy o wybodaeth a dolenni defnyddiol gweler sut gall y Ganolfan Byd Gwaith helpu cyflogwyr

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod o wybodaeth ar-lein am:

Photo of Kath Moore MBE o Women into Construction CIC. Quote: "Rydym ni yn 'Women into Construction' wedi gweithio'n agos gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau ers ein sefydlu 10 mlynedd yn ôl, ac rydym yn arbennig o awyddus i gefnogi merched ar Gredyd Cynhwysol sydd â diddordeb mewn adeiladu, i ennill gwaith ac adeiladu gyrfa yn y diwydiant diddorol yma sy'n talu'n dda."


;