Mae Credydau Treth yn dod i ben

4. Rwyf eisioes wedi derbyn llythyr Hysbysiad Trosglwyddo i Gredyd Cynhwysol – beth ddylwn i ei wneud nawr?

Mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol erbyn y terfyn amser a nodir yn y llythyr er mwyn osgoi colli allan ar unrhyw gymorth ariannol.

Cyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol, mae’n bwysig bod eich cais credydau treth yn gyfredol, felly adnewyddwch eich credydau treth, os oes angen, a gwirio bod eich holl wybodaeth credydau treth yn gywir. Mae hyn er mwyn helpu i sicrhau bod swm y Credyd Cynhwysol a gewch yn gywir.Ewch i GOV.UK am  y canllawiau llawn ar sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol a pha help y gallwch ei gael os ydych ei angen


;