Helpu rhywun i wneud cais

4. Amgylchiadau hawlydd

Defnyddiwch y dolenni canlynol i ddarganfod sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio i bobl gydag amgylchiadau penodol:

Credyd Cynhwysol os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd

Sut gall Credyd Cynhwysol helpu gyda chostau tai: Credyd Cynhwysol a’ch cartref

Helpu rhywun sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o gael eu gwneud yn ddigartref: Credyd Cynhwysol ar digartref: canllaw ar gyfer sefydliadau cefnogol

Canllaw i Gredyd Cynhwysol i hawlwyr sydd â theulu:

Gweler y canllaw Credyd Cynhwysol i randdeiliaid a phartneriaid am wybodaeth am ystod ehangach o amgylchiadau.


;