Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Tai

Gall Credyd Cynhwysol gynnwys help tuag at gostau tai.

Mae cyfraddau Lwfans Tai Lleol wedi cael eu cynyddu i’r 30ain ganradd o renti’r farchnad. Mae hyn yn berthnasol i bob rhentwr preifat sy’n hawlwyr elfen tai Credyd Cynhwysol newydd neu bresennol, ac i hawlwyr Budd-dal Tai presennol.

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd benthycwyr morgeisi yn cynnig gwyliau talu morgais tri mis i’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd talu.