WEBSITE ASSETS_v4-03


Delwedd yn dangos ffigurau darluniadol yn cynrychioli gwahanol bobl a allai hawlio Credyd Cynhwysol, gan gynnwys rhywun â choes prosthetig, defnyddiwr ffôn symudol a rhywun sy'n defnyddio cyfrifiadur.

;