UC_Site_GFX_0918_v5_W-11


Photo of Kath Moore MBE o Women into Construction CIC. Quote: "Rydym ni yn 'Women into Construction' wedi gweithio'n agos gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau ers ein sefydlu 10 mlynedd yn ôl, ac rydym yn arbennig o awyddus i gefnogi merched ar Gredyd Cynhwysol sydd â diddordeb mewn adeiladu, i ennill gwaith ac adeiladu gyrfa yn y diwydiant diddorol yma sy'n talu'n dda."

;