VC Group Quote


Photo of Ciara Pryce o VGC Group. Quote: "Nod Credyd Cynhwysol yw i wneud budd-dal yn fwy hyblyg, fel ei bod bod amser yn well i weithio. Mae peidio â chael mwyafswm o oriau gwaith penodol mewn wythnos cyn mae budd-dal yn cael ei dorri yn golygu y gall bobl gynyddu eu horiau, gwneud gwaith goramser ac yn y pendraw gwneud eu hunain fwy annibynol yn ariannol."

;