Beecroft quote Welsh


Beecroft: "Siaradwch â'ch tenantiaid yn gynnar a gwnewch yn siŵr bod ganddynt y dystiolaeth gywir i wirio eu rhent." Jeff Brown, Rheolwr Gosod Eiddo/Tai.

;