Curo quote Welsh


Curo: "Mae adeiladu cysylltiadau cryf â'n Rheolwr Partneriaeth DWP yn golygu y gallwn weithio gyda'n gilydd i ddatrys achosion Credyd Cynhwysol cymhleth yn gyflymach." Emma Owens, Uwch Reolwr Cyfrifon Cwsmer.

;