Caridon quote Welsh


Caridon: "Mae Trefniadau Talu Amgen wedi golygu y gallwn gymryd camau pan fydd angen i help hawlwyr gynnal eu tenantiaeth." Sherrelle Colman, Cyfarwyddwr Busnes Masnachol.

;