Eisoes wedi gwneud cais

3. Os nad oes gennych gyfrif ar-lein

Bydd pawb sy’n gwneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol yn sefydlu cyfrif ar-lein. Ond ni ofynnir i rai pobl sydd eisoes wedi gwneud eu cais i wneud hynny.

Os nad oes gennych gyfrif ar-lein, byddwch yn rheoli’ch cais dros y ffôn neu trwy ymweld â’r Ganolfan Gwaith.

Os oes gofyn i chi chwilio am waith, byddwch yn sefydlu cyfrif ar wefan o’r enw Dod o hyd i swydd. Gallwch ddefnyddio’r wefan hon i chwilio am waith a chadw cofnod o rai o’r pethau rydych chi wedi’u gwneud i ddod o hyd i swydd. Gallwch hefyd ddod o hyd i gyngor ac awgrymiadau am swyddi, CV a chyfweliadau ar Camau Dyddiol i Waith.

Bydd eich anogwr gwaith yn mynd a chi trwy ffyrdd eraill y byddwch yn cadw cofnod o’r pethau rydych wedi’u gwneud yn gyfnewid am gael Credyd Cynhwysol.

Bob mis, byddwch yn derbyn llythyr yn dangos eich taliad Credyd Cynhwysol am y mis hwnnw a sut y cafodd ei weithio allan.

Os byddwch angen siarad â’r Adran Gwaith a Phensiynau, byddwch fel arfer yn ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Top