Mae credydau treth yn dod i ben a byddant yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol erbyn 2024.

2. Ychydig o bwyntiau i edrych drostynt i’ch helpu i benderfynu

Bydd pobl ar gredydau treth yn cael eu symud i Gredyd Cynhwysol erbyn diwedd 2024. Ni fyddwch yn gallu mynd yn ôl i gredydau treth nac unrhyw un o’r budd-daliadau y mae Credyd Cynhwysol yn eu disodli unwaith y byddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, felly mae’n bwysig gwirio’n ofalus cyn gwneud cais. Dyma rai pethau i’w hystyried, i’ch helpu i benderfynu:

  • Gwiriwch eich bod yn gymwys i wneud cais am Gredyd Cynhwysol; Chwiliwch am ‘Universal Credit eligibility gov.uk’ i ddarganfod mwy.
  • Gwiriwch eich cynilion. Nid yw unrhyw un sydd â dros £16,000 mewn cynilion neu gyfalaf yn gymwys am Gredyd Cynhwysol ac ni ddylent wneud cais. Os oes gennych chi neu’ch partner dros £6,000 mewn cynilion neu gyfalaf, bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn is.
  • Gwiriwch sut mae Credyd Cynhwysol yn adennill unrhyw ddyledion sydd heb eu talu a allai fod gennych. Chwiliwch am ‘debt and deductions gov.uk’ i ddarganfod mwy.
  • Defnyddiwch un o’r cyfrifiannellau budd-daliadau annibynnol i weld a allai eich hawl i Gredyd Cynhwysol fod yn uwch na’r arian mae’r llywodraeth yn ei dalu i chi nawr. Chwiliwch am ‘benefits calculator gov.uk’ i ddarganfod mwy.

Sylwch nad yw hon yn rhestr lawn, a gallai ffactorau eraill effeithio ar eich penderfyniad. Cyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol, mae’n bwysig cael cyngor annibynnol i wirio ei fod yn iawn i chi.


;